Vart går pengarna?

Lions är en ideell organisation där medlemmarna arbetar helt utan löner eller andra arvoden. Våra omkostnader är mycket låga, Hindås Station upplåter lokalen helt utan ersättning. Därför blir våra omkostnader minimala och hela överskottet går oavkortat till vår hjälpverksamhet.

I år satsar vi på humanitär hjälp till Ukrainas krigsdrabbade befolkning. Vi stödjer Lions hjälpfond för Ukraina samtidigt som vår klubb även hjälper en skola för krigsdrabbade barn på Casa Minunata i Oradea i Rumänien. Vi bidrar även till lokalt organiserade hjälp resor.

Vi gör allt för att pengarna skall gå dit där de gör störst nytta.