Om vår loppis

Historia
Vi har drivit sommarloppis på Hindås Station sedan 2008, enda undantaget är 2020 då vi inte kunde driva verksamheten p.g.a. pandemin. Under de åren har vi genererat ett överskott på 790 kkr. Pengar som vi har kunnat skänka till behövande inom vårt närområde och till internationella hjälpprojekt.